SPONSORSØKNAD TIL VINN-VIND MIDLANE LUTELANDET

SFE ønskjer at verdiskapinga frå vindkraftproduksjonen på Lutelandet skal kome lokalsamfunnet til gode og har oppretta ei sponsorordning tilknytta vindkraftverket. Hovudhensikta er å framme utvikling og aktivitet og skape bulyst i området.

Fyll ut følgjande skjema om du ønskjer å søkje sponsormidlar.

Fra:
Fra: